Conform viziunii și misiunii organizației programele noastre se grupează în următoarele trei mari arii:

Sprijinirea inițiativelor locale

Strângere de fonduri

Fond de rezervă

Dezvoltare comunitară

Amprenta Verde

Comunități rurale active mici din microregiunea Odorhei – ProActive Rural

Programe de referință

Odorhei se pregătește!
– COVID-19