Mitől lehet Udvarhely élhetőbb, családbarátabb és fenntarthatóbb?

Ez a kérdés volt az elsődleges kiindulópontja annak a 13 ötletgazdának, aki jelentkezett az ÖTLETFONÓra. Megfogalmazták a problémát, a hiányterületet és egy potenciális megoldási javaslatot is a beküldött jelentkezési űrlapban.

Íme a 13 probléma és megoldási javaslat.

1.
Probléma: Kisgyerekes családok körében számos családnál problémát jelent az átmeneti gyerekfelügyelet.
Megoldási javaslat: Létrehozni egy olyan nonprofit szervezetet, amely gyerekfelügyeleti központként működne a mindennapokban, ezzel járulhatnánk hozzá a kisgyerekes szülők spontán gyerekfelügyeleti problémájának megoldásához.

2.
Probléma: Az állami iskolarendszer nem képes megfelelni a korszak folyamatos változása által generált szükségleteknek.
Megoldási javaslat:<u> Képzési szükségletekre alternatív és valós megoldásokat kínáló struktúra létrehozása, közösségi alapon.

3.
Probléma: A serdülőkor egy nagyon komplikált és átalakulásokkal megtűzdelt időszak mindenki számára. A fiatalok hangsúlyosan nehezen viselik ezt a periódust, amit még az a tény is megnehezít, hogy nincs egy olyan stabil és biztonságos közeg (a családon kívül), ahol ők eltölthetik a szabadidejüket.
Megoldási javaslat: Egy ifjúsági központ megalakítását és fenntartását kezdeményezem, ami stabil keretek között, de szabadon ad lehetőséget az udvarhelyi fiatalok kibontakozására.

4.
Probléma és megoldási javaslat: Saját és a közvetlen kisgyermekes baráti környezetem igényei adták az ötletet: Bébiszitter Szolgálat kialakítása.

5.
Probléma: Pályaválasztás előtt álló fiatalok, valamint a szakmát változtatni akaró vagy változtatni kényszerülő személyek, adott gazdasági helyzetben, nem tudják merre mozduljanak.
Megoldási javaslat: Pályaválasztás, pályamódosítási tanácsadás

6.
Probléma: A gyerekek nem kapnak az iskolában és sokan otthon sem pénzügyi neveltetést. Így nem tanulják meg időben, hogyan gazdálkodjanak okosan felnőttként jövedelmükkel. Pedig a pénz fontos eszköze a létfenntartásunknak. Sok ember ezért csak hónapról-hónapra él, megtakarítás nélkül.
Megoldási javaslat: Cash Flow játékok játszása, amelyen keresztül megtanulható és berögzül pénzügyeink tudatos kezelése.

7.
Probléma: Nincs egy olyan hely, ahol délelőtt anyuka, apuka kellemes környezetben fogyaszthat el egy kávét a program alatt/után, egyedül vagy sorstársaival egy eszmecsere érdekében. Ahol délután a szülő bármikor megpihenhet egy zűrös éjszaka vagy munkanap után, akár jó szívvel hátrahagyhatja gyermekét, míg ő bevásárol, ügyes bajos dolgokat intéz.
Megoldási javaslat: A Családi kör egy olyan egyedülálló szolgáltatási rendszer, amely Udvarhely családjainak közösségi színtereként funkcionálhat, hidat építve a generációk között. Egy olyan hely, ami családbarátként, bababarátként és környezetbarátként van „fel/megépítve”.

8.
Probléma: Családi túrák hiánya.
Megoldási javaslat: Túrákat szervezni, amelyekre gyermekes szülők jelentkezését várják.

9.
Probléma: Egy olyan szabadtéri közösségi tér hiánya, ahova (kötetlen formában) kikapcsolódni, feltöltődni járhatnak a családok, baráti társaságok.
Megoldási javaslat: Egy hely kialakítása, ahol lehet plédre feküdni, mini tábortüzet tenni (erre kialakított bográcsozók), mellette énekelni, ismerkedni esetleg egy miccset elfogyasztani, kulturált mosdóval, zöldövezeti területtel, kilátóval.

10.
Probléma: A gyakran alulméretezett infrastruktúra és bezsúfolt szocialista élettér még az iparban szegény városokban is okozhat magas légszennyezettséget. Az, hogy mit lélegzünk be egészségünk mellett gyakran közérzetünket, általános teljesítő képességünket is meghatározza.
Székelyudvarhely egyik jelentős problémája az infrastruktúra, ebből fakadóan egy jelentős (időszakos) szennyezéssel kell a város lakóinak szembenéznie.
Megoldási javaslat: A megoldás első lépése a tudatosítás, amely a probléma bizonyíthatóságáról szól, ehhez adatok kellenek, ebben segít egy levegőminőség mérő rendszer létrehozása, amely által mért eredmények a lakosság számára hozzáférhetők egy applikáció letöltésével.

11.
Probléma: Egyesületünk felmérései szerint, Udvarhely oktatási intézményeiben nagyon sok a sajátos nevelést igénylő gyerek, és tapasztalatunk szerint nagy kihívást jelent ez a pedagógusok számára. A pedagógusoknak tanítónak sem kapacitása, sem eszköze nincs a sajátos nevelést igénylő gyerekekkel való foglalkozáshoz. Nem tudják kihez forduljanak, ezért vagy eltanácsolják a gyereket, vagy nem foglalkoznak vele.
Megoldási javaslat: Ismeretterjesztő kampányokkal, workshopokkal, fórumokkal és összefogással nagymértékben lehetne enyhíteni a problémát.

12.
Probléma: Székelyudvarhelyen nincs (vagy kevés) az olyan közösségi hely, ahová szülők kisgyerekeikkel, fiatalok és idősek egyaránt, időjárástól függetlenül elmehetnének és kulturált körülmények között elfogyaszthatnának egy kávét/teát, találkozhatnának és beszélgethetnének.
Megoldási javaslat: A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár egyik terét olyan multifunkcionális közösségi térré alakítani, ami lehetőséget biztosít a fenti tevékenységre a könyvtár nyitvatartása alatt.

13.
Probléma: A Dr. Palló Imre Művészeti Líceum nem rendelkezik stabil és megfelelő szaktáboros alkotó térrel.
Megoldási javaslat: Egy olyan alkotó tér létrehozása, amely egy fiatalos képzőművész műhelyként és kulcsosházként működik.

Április 1–3. között zajlott az első ÖTLETFONÓ. Számunkra is újszerű élmény és tapasztalás, de legfőképp értékteremtés. Pénteken délután a regisztrációt követően hét ötletet ismerhettek meg a résztvevők, majd ezt követően dönthettek arról, melyikhez csatlakoznának szívesen. A piacozási folyamatból, vagyis a csapatalakításból végül három darab 7 fős csapat született, az Életrevalók, a Felügyelők és a Köz. (olvasd: központ), akik a hétvége folyamán kidolgozhatták az ötletükhöz kapcsolódó teljes projekttervet. Pénteken és szombaton is késő estig folyat a munka, illetve vasárnap reggel is munkától voltak hangosak a csapatok termei. Mindenki lelkesen készült már a projektbemutatóra. Délben 2-kor volt a kezdés, ahol minden csapat 3-3 percet kapott a terve bemutatására, illetve 7 perce volt a zsűrinek, hogy kérdéseket tegyen fel a projektekkel kapcsolatosan. A zsűri a Bizalomtőke Alap támogatóiból, illetve az általuk felkért, a támogatási alaptól független személyekből állt.

A zsűri eredménye alapján a három projekt közül a Köz. lett a kiválasztott, aki a Bizalomtőke Alap támogatásában, azaz az 50 000 lejes díjban részesülhet. Terveikben szerepel egy olyan közösségi tér megalkotása, amely helyet ad szülőknek, kisgyerekeknek, tinédzserek arra, hogy egy kávé mellett jót beszélgessenek, oldott hangulatban tölthessék el az idejüket. Lehetőséget biztosítva nekik arra is, hogy közös programokat szervezhessenek, pl. mondókázások, koncertek, stb… Mindemellett teret biztosítva más egyesületek tevékenységéhez is egyaránt. A Köz. csapat projektjének egyik ötletgazdája, Tamás Vanda, úgy fogalmazott, hogy ehhez mindenkire szükség van, és valóban, mindenkit szeretettel várnak majd akár az alkotási folyamatban, akár majd a kész Köz.-ban.