Összefogás és felkészülés a közösségi krízishelyzetek hatékony kezelésére

TÁMOGASD

a Sürgősségi Alap létrehozását

A támogatásokból gyűlt első 200.000 lejt a Polgár-Társ Alapítvány megduplázta.

Kezdeményező

Stratégiai partner

Hogyan támogathat?

1.
Online bankkártyával

ITT

2.
Jogi személyként jelezze szándékát

az szka@szka.ro e-mail címre
vagy a 0757-041180-as telefonszámon

3.
Banki átutalással

a következő bankszámlaszámra:
RO74 OTPV 2610 0020 7775 RO10

Eddigi eredmények:

0

vállalkozás

0

magánadományozó
(beleértve az SZKA-nak 3,5%-ukat felajánlott személyeket is)

0

lej helyben gyűlt támogatás

0

lej a Polgár-Társ Alapítvány duplázása

0

lej gyűlt eddig összesen

Sürgősségi Alap

Mi az alap célja?

A Sürgősségi Alap egy olyan pénzalap, amit azért hozunk létre, hogy biztosítani tudjuk az Udvarhelyszéken megjelenő közösségi krízishelyzetekben a minél gyorsabb és hatékonyabb segítségnyújtást.

A Sürgősségi Alap létrehozásának szükségességét a Covid-19-es világjárvány térségünkben okozott problémahelyzete ihlette.

A Sürgősségi Alap kezdeményezője és kezelője a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA).

Mit nevezünk közösségi sürgősségi helyzetnek, közösségi krízishelyzetnek?

Mindazon természeti, egészségügyi és egyéb társadalmi helyzetet, amely a lakosság, a közösség nagy számát érinti, létbizonytalanságba sodorja őket, veszélyeztetve az alapvető létjogosultságokat (egészséges élet, lakhatás, élelmezés) és azok biztonságos biztosítását. Olyan közösségi élethelyzetekre utalunk, amely meghaladja az adott közösség gyors reagáló képességét, és amelyben életmentő lehet a gyors segítségnyújtás.

Ilyen közösségi krízishelyzet lehet például az árvíz sújtotta települések helyzete, tűzkár okozta tömeges, avagy közösségi károk, nagyméretű járványhelyzet stb.

Kik döntenek az alap felhasználásáról?

A pénzalap felhasználásáról a következő személyekből álló Értékelő és Elbíráló Bizottság dönt:

 • Albert Sándor, az SZKA kuratóriumának elnöke
 • dr. Hadnagy László, orvos
 • Hajdó Csaba, vállalkozó
 • Komoróczy Zsolt, vállalkozó
 • Vass Béla, vállalkozó

Amikor az adott sürgősségi helyzet megkívánja, akkor az Értékelő és Elbíráló Bizottság külső szakemberek véleményét is kikéri.

Az Értékelő és Elbíráló Bizottság felelőssége és feladatai:

 • eldönteni, hogy egy adott problémahelyzet közösségi krízishelyzetnek minősül-e
 • felvenni a kapcsolatot az illetékes szervekkel, szakértőkkel az adott problémahelyzet világosabb átlátása és kezelése érdekében
 • eldönteni, hogy milyen módon és milyen mértékben kíván segítséget nyújtani az adott problémahelyzetben

Hogyan kerül felhasználásra az alap?

A Sürgősségi Alapból direkt beszerzésekre kerül majd sor, amelyek az adott problémahelyzet kezeléséhez szükséges eszközök és fogyóanyagok beszerzését jelentik és azok adományozását, adott esetben haszonbérbe adását.

A Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány, mint kezelő vállalt feladatai:

 • biztosítja az alap létének, működésének és felhasználásának átláthatóságát az alapítvány honlapján egy ennek dedikált alhonlapon, naprakész információkkal és krízishelyzetben a közösségi oldalon történő intenzívebb kommunikációval.
 • a Sürgősségi Alapot egy külön erre a célra létrehozott bankszámlán kezeli és a támogatókkal egyeztetve gondoskodik annak kezeléséről, menedzsmentjéről
 • fogadja a Sürgősségi Alap felhasználására, igénylésére vonatkozó kéréseket
 • tájékoztatja és összehívja, koordinálja az Értékelő és Elbíráló Bizottság tagjait, ennek döntéseit dokumentálja és végrehajtja a beszerzéseket, átadásokat.

Köszönjük minden magánszemélynek és az alábbi jogi személyeknek, hogy csatlakoztak ehhez az összefogáshoz!

Nordica

Szent Pio Egyesület

Médiapartner